Lirik Ebith Beat A Dina Amparan Sajadah ft Darso

 • diri nu lamokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya
 • dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah
 • mungut pangampura gusti ya allah rabbul ‘izzati
 • rumasa kuring rumasa, hirup di nunia pinuh ku dosa
 • laku lampah saka hayang, teu nyaho halal jeung haram
 • nu peunting ngeunah kabawakeun ku sakagawayah
 • teu nyaho wayah, goreng hate-goreng hate laku lampah
 • pi omongeun wae, poho kawajiban-poho kawajiban, poho akherat
 • gawe kuring ngan ukur maksiat, mun dielingan poho deui, mun dielingan
 • poho deui mun dielingan ya allah rabbul ‘izzati hapunten abdi.
 • dina amparan sajadah (abdi seja manjatkeun du'a)
 • abdi sumujud pasrah (eui abdi kenging pangampura tinu kawasa)
 • diri nu lamokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya (nya nya)
 • insya allah ayeunamah abdi tos kenging hidayah
 • mugia abdi tiasa janten jalmi istiqomah
 • ngalereskeun laku lampah, sejak tobatan nasuha, alhamdulillah
 • nyanggakeun tobat abdi, mugi janten tobat nu sajati
 • dosa-dosa nu tos kalangkung mugi janten dosa panuntung
 • jembarkeun hate, abdi hoyong janten jalmi nu sae
 • manfaat kangge sayada, agama, kulawarga nagara
 • nun gusti abdi nyanggakeun du’a
 • taya deui palumpatan taya deui pamuntangan
 • nun allah pangeran abdi pangeran anu sajati
 • dina amparan sajadah (abdi seja manjatkeun du'a)
 • abdi sumujud pasrah (eui abdi kenging pangampura tinu kawasa)
 • mungut pangampura gusti ya allah rabbul ‘izzati
 • munggut pangampura gusti ya allah rabbul ‘izzati
 • hirup urang bobolokot ku dosa
 • jeung sajaba nyanggakeun sadaya-daya
 • hirup urang bobolokot ku dosa
 • jeung sajaba nyanggakeun sadaya-daya
 • hirup urang bobolokot ku dosa
 • jeung sajaba nyanggakeun sadaya-daya
 • hirup urang bobolokot ku dosa
 • jeung sajaba nyanggakeun sadaya-daya

Komentar Lirik Ebith Beat A Dina Amparan Sajadah ft Darso